Vývoj přísudků po roce 2000 v Česku

 

Od roku 2001 byly náklady právního zastoupení určovány dle přísudkové vyhlášky, kterou zavedl ministr Rychetský. Tu v roce 2006 tehdejší ministr Pavel Němec novelizoval a výrazně zvedl přísudky. K 1.3.2012 ministr Pospíšil přísudky nepatrně snížil, doložitelně výraznější změně zabránila Česká advokátní komora. K 7.5. 2013 byla celá přísudková vyhláška zrušena Ústavním soudem pro neústavnost. Nyní jsou náklady vypočítávány dle tarifu. 

 

Graf: Vývoj advokátních náhrad od roku 2000 v Česku

 

- Náklady právního zastoupení jsou nejvyšší v rámci EU (viz další graf)

- Pokud dlužník zaplatí od výzvy exekutora ve lhůtě do 30 dní, jsou odměna i náklady exekutora zkráceny o 50% u pohledávek do 10.000 Kč (do výše pohledávky se však započítávají i náklady předchozího řízení, tedy soudní poplatek a náklady právního zastoupení!)

- Dle exekutorské komory tvoří pohledávky do 5.000 Kč přes 30% VŠECH exekucí! Pohledávky do 10.000 Kč pak tvoří více než 50% VŠECH exekucí!

- V současné době je cca 2 miliony neukončených exekucí