Srovnání výše přísudků s vybranými zeměmi EU

 

Česko má nejvyšší náhrady pro advokáty při vymáhání dluhů z celé EU. I po několikerém snížení v posledních letech je systém stále nejdražší, což je patrné v grafu níže. Výraznější změnu by nepřinesly ani záměry Ministerstva...

 

Graf: Mezinárodní srovnání nákladů na advokáty v nalézacím řízení

Vysvětlivky:

Česko (tarif) - Aktuální výše advokátních náhrad při 3 úkonech

Česko (MSp) - Návrh ministerstva spravedlnosti, které navrhuje částečné snížení tarifu u bagatelních dluhů

Česko (107) - Novela OSŘ má v poslanecké sněmovně číslo tisku 107, jde tedy o náklady dle této novely přiznávané všem

Polsko - Náklady právního zastoupení u bagatelních sporů

Německo - Náklady právního zastoupení v rozkazním řízení (obdoba našeho rozkazního řízení). Pokud by se však tyto náklady přepočetli na průměrnou mzdu, tak budou výrazně nižší ve srovnání s Českem.