Novela v kostce

 

Navržené řešení 

Návrh se týká pohledávek do 10 000 Kč.

Úprava se týká pouze nákladů právního zastoupení v nalézacím řízení a exekučním řízení

Nalézací řízení 300 Kč za úkon, 2- 3 úkony (většinou 3 úkony).

Náklady bez ohledu na to, zda se strana nechá zastoupit advokátem či nikoli.

Soud může snížit náklady i nyní, na základě žádosti dlužníka, zpravidla tak nečiní kvůli objemu sporů.

Soudní poplatek, odměna a náklady exekutora,...budou přiznány jako doposud

Podpora návrhu ze strany ČBA, velkých nebankovních psolečností.

 

Pozitivní dopady novely

Zvýšení pravděpodobnosti, že dlužník uhradí své dluhy na základě platebního rozkazu (statisticky doložitelné).

Zlepšení situace pro další věřitele, zvláště ty, kteří vymáhají větší pohledávky.

Očekávané snížení počtu exekucí v řádu mnoha set tisíc Kč.

Výrazné zvýšení motivace uhradit pohledávku v exekuci na výzvu exekutora ve lhůtě 30 dní!