Nenechte se podělat, nechte si poradit!

Realizace: 12.9.2013 - dosud
 

V září 2013 byla odstartována kampaň s názvem „Nenechte se podělat, nechte si poradit“. Kampaň má za cíl upozornit na některá riziková jednání a situace spojené s předlužením.
 

Kampaň odvozuje název od slova PODĚL. Jde o slangové označení neférového jednání, kterým se někdo snaží někoho jiného přechytračit. 
 

V rámci kampaně upozorňujeme na tři problémová témata, se kterými se v dluhovém poradenství často setkáváme. Jedná se o institut rozhodčí doložky, nebezpečné ujednání ve smluvních podmínkách, na jehož podpis doplatilo obrovské množství dlužníků. Dále upozorňujeme veřejnost na netransparentní podnikání spojené s oddlužením. K tématu byla vypracována i analýza oddlužovacích společností, která mapuje trh s oddlužením konkrétně v Plzeňském kraji. A v neposlední řadě informujeme v kampani o tom, že i exekuce má svoje pravidla a dlužníci v exekuci svá práva. Vycházíme přitom ze špatných zkušeností, které se týkají praxe některých exekutorských úřadů a jejich vykonavatelů. Jejich jednání vhání mnoho dlužníků dál do dluhové pasti a dalece překračuje hranice exekučního řádu i obecné představy o dobrých mravech.
 

V rámci kampaně vnzikly 3 spoty zaměřené právě na rozhodčí řízení, exekuce a oddlužovací společnosti:

 

Rozhodně si rozmyslete rozhodčí doložku I dlužník má v exekuci svá práva Není oddlužení jako oddlužení