Mýty advokátní lobby

 

MÝTUS 1: Věřitelé nedostanou žádné náklady spojené s vymáháním

NEPRAVDA: Každý věřitel (i ten, který si nenajme advokáta) bude mít nárok na 300 korun jako platbu za úkon a platbu za paušální náhradu výdajů. A zároveň se budou započítávat minimálně 2 úkony (tedy 600 korun). Soud také může v určitých případech přiznat věřiteli náklady právního zastoupení v plné výši. Novela rozšiřuje okruh věřitelů, kteří získají úhradu nákladů se soudním vymáháním pohledávky. 

 

MÝTUS 2: Když se sníží náklady, vymůže se méně pohledávek

NEPRAVDA: Okolní státy i další země EU přiznávají věřiteli na rozdíl od Česka výrazně nižší nebo žádné náklady právního zastoupení 

Příklady (pohledávka 1020 Kč): Británie – 0 Kč, Švýcarsko – 0 Kč, Německo – 744 Kč, Polsko – 360 Kč, Česko 3900 Kč.  V našem systému naopak roste počet drobných dlužníků, což výrazně ovlivňuje vymahatelnost pohledávek. Čtyři největší nebankovní společnosti se samy vzdaly nákladů na právního zastoupení u pohledávek do 10 tisíc korun, návrh zákona podporuje také Česká bankovní asociace

 

MÝTUS 3: Novela je zbytečná, vše vyřešil Ústavní soud

NEPRAVDA: Ústavní soud sice zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku jako neústavní, ale zároveň řekl, že adekvátním řešením je nová legislativní úprava, která vyhlášku nahradí. Navíc se tímto krokem zásadně nesnížily náklady právního zastoupení. 

Do 7. 5. 2013 byly náklady zhruba 5,5 tisíce korun, po zrušení vyhlášky jsou asi 4,7 tisíce (včetně DPH).  

 

MÝTUS 4: Novelou se zdraží služby a úvěry

NEPRAVDA: Ceny produktů společností Cetelem, Provident či Homecredit, které se zřekly nároku na náklady spojené s právním zastoupením, se nezvýšily. U Homecreditu se dokonce snížily sankce.  

Naopak, přirážky českých dopravních podniků za jízdu načerno se v posledních měsících zvýšily většinou o 50 procent, v případě Prahy o 90 procent bez ohledu na novelu OSŘ. 

V Evropě tvoří přirážka většinou 10násobek ceny jízdného (výjimečně 20násobek), ale v Česku to je běžně víc než 80násobek.