Lichva

Lichva má mnoho různých podob, alespoň v obecném slova smyslu. Tyto podoby se často liší od toho, jak je lichva definována v českém právním řádu (trestní zákoník a NOZ). 

 

Přestože Policie ČR ani obecní soudy se s problémem lichvy vypořádat nedokáží, v posledních letech roli normotvůrce převzal Ústavní soud, který svými nálezy či usneseními vytváří zcela nový prostor pro obranu proti nemravnému vykořisťování ze strany novodobých lichvářů.

 

V současné době nabízíme možnost stáhnout si vzor návrhu na zastavení exekuce u pohledávek TOMMY STACHI, s.r.o.. Další vzory pro jednotlivé společnosti budeme přidávat.