Kampaně

V rámci Programů sociální integrace poskytuje společnost Člověk v tísni v Česku odborné poradenství více než čtyřem tisícům lidí ročně. Na základě těchto zkušeností z přímé práce jsme se rozhodli ovlivňovat systém jako takový prostřednictvím mediálních kampaní.  Všechny níže představované kampaně se zaměřují na oblast předlužení a jsou rozděleny spíše podle jendotlivých fází předlužení. 

 

1. Na vznik předlužení se zaměřují kampaně "Spotřebitelský úděl" a kampaň "Za etické půjčky". Tyto dvě kampaně na sebe zároveň časově navazují.

2. Na problematiku řešení sporů je zaměřena kampaň "Rozhodně NE", ve které upozorňujeme na problematiku využívání rozhodčích doložek.

3. Na vymáhání pohledávek a na neúměrnou finanční zátěž s tímto procesem spojenou upozorňuje kampaň "Právo patří bystrým"