Kampaň: Spotřebitelský úděl

Realizace: 1.1.2008 - 31.5.2009

 

Kampaň společnosti Člověk v tísni „Spotřebitelský úděl“ je reakcí na stále vzrůstající míru předlužení některých skupin obyvatel. Jejím cílem je upozornit na často neuvědomované příčiny a důsledky předluženosti a vyvolat diskusi o možnostech prevence a způsobech řešení tohoto sociálního problému. Vychází přitom ze zkušeností programů terénní sociální práce a výzkumných projektů, které společnost Člověk v tísni realizuje a které identifikovaly předluženost jako jednu z hlavních příčin sociálního vyloučení a překážku integrace sociálně znevýhodněných osob do společnosti.

 

Kampaň je realizována v průběhu března a dubna na regionální úrovni celkem v deseti městech České republiky prostřednictvím veřejných debat, seminářů, koncertů a reklamních nosičů. Na kreativní stránce kampaně se podílela reklamní agentura Young & Rubicam. Na koncertech vystoupí mimo jiné skupiny Bow Wave, Kill the Dandies, The Prostitutes, Terne Čhave či Už jsme doma.

 

Více informací o kampani naleznete na webu: www.spotrebitelskyudel.cz