Jak funguje celý vymáhací proces?

 

 

Náklady spojené s vymáháním se skládají z následujících položek:

a) pokud si věřitel najme advokáta, tak mu jsou přiznány náklady právního zastoupení v nalézacím řízení dle advokátního tarifu (vyhláška 177/1996 Sb.)

b) soudní poplatek (u el. platebního rozkazu min. 400 Kč)

c) pokud si věřitel najme advokáta na zahájení exekučního řízení, opět mu přináleží náklady právního zastoupení dle advokátního tarifu (úkony jsou kráceny o 50%)

d) náklady exekutora (pokud jsou náklady uplatněny paušálně, tak 3.500 Kč)

e) odměna exekutora u bagatelních pohledávek je to 3.000 Kč