Byznys s dluhy

V mediálním diskursu je celá problematika předlužení spojována s tématem lichvy. To je nepřesné již delší dobu, ale v posledních letech, ve spojitosti s hospodářskou krizí a ztrátou bonity širokých vrstev populace, přibývá řada nových mechanismů, jak na zadluženosti vydělat. Společným rysem těchto nových praktik je minimální, popřípadě žádná finanční investice ze strany podnikatele. Jednotlivé praxe obchodování se zadlužeností naleznete v sekcích níže. Většina níže popsaných praktik je přitom legální, ale daleko za hranici etického podnikání. Nejzávažnější praxe jsou následující:

 

Zprostředkování úvěru

V naprosté většině případů se nejedná o skutečné zprostředkování, ale o obchod s nadějí, že by se nějaký úvěr mohl objevit. Taková společnost většinou inkasuje od klienta poplatek za analýzu v řádu 5 až 10 tisíc korun a následně klientovi oznámí, že v jeho dané situaci žádný produkt není možné získat. Tím kontrakt v lepším případě končí.

 

Lichva

Jedná se o klasický model vydělávání na sociálně slabších, kteří nedosáhnou, díky své sociální situaci na standardní a férový produkt od banky či velkých nebankovních společností. Lichva má celou řadu podob, ať už se jedná úvěr poskytovaný obchodní společností, úvěr proti zástavě až po půjčku od soukromníka, kde zákonná pravidla nehrají žádnou roli. Lichvu není snadné identifikovat a rozhodně o lichvě nevypovídá výše RPSN, popřípadě výše úrokové míry. Základním rysem lichvy je minimální riziko pro lichváře při půjčování rizikovému klientovi. To lze jen ve dvou případech:

a) Půjčení peněz proti zastavené nemovitosti – zde se jedná víceméně o specifický typ zastavárny a smlouvy bývají koncipovány často tak, že klient o nemovitost přijde při sebemenším prodlení se splácením. 

b) Půjčené nepatrného objemu finančních prostředků v kombinaci s vysokými sankcemi za jakékoli porušení smlouvy. 

Důsledky lichvy jsou fatální z dlouhodobého hlediska.

 

Oddlužování

Zde se jedná o pouhý eufemismus a záměrné matení dlužníků. Klientům není nabízeno faktické oddlužení, ale pomocí rafinovaných praktik zhoršení finanční situace klienta. Praxe oddlužovacích agentur představuje jednu z nejzávažnějších forem obchodu s dluhy s nedozírnými následky.

 

Rozhodčí řízení

Nezbytnou součástí výše zmíněných způsobů obchodování s dluhy je využívání institutu rozhodčí doložky. Vzhledem ke klientelistické povaze vztahu mezi firmou a rozhodcem, je rozhodce motivován rozhodovat v zájmu svého klienta, tedy oné obchodní společnosti, což představuje jeden ze zásadních rozdílů mezi nezávislostí soudce a závislostí rozhodce. Tento problém se týká především smluvních vztahů, kde je výrazný nepoměr mezi oběma smluvními stranami.

 

Vymáhání pohledávky

Specifickou formu byznysu s dluhy představuje procedura vymáhání pohledávek. Ačkoli se jedná o zákonem definovaný mechanismus, ve své podstatě se jedná o jeden z potenciálně nejvýnosnějších byznysů, zvláště pro advokáty. Díky zcela chybné konstrukci legislativních předpisů zároveň systém motivuje k nebezpečným formám zneužívání, což v konečném důsledku vede k sociálnímu propadu dlužníků a zahlcení soudů.