ANALÝZA: Index predátorského úvěrování

Již podruhé zveřejňuje společnost Člověk v tísni tzv. Index predátorského úvěrování (IPU), jehož prostřednictvím se snažíme ovlivňovat strategie jednotlivých nebankovních společností v praxi poskytování spotřebitelských úvěrů.

 

 

Oproti 10.6.2009 byl seznam rozšířen o 3 společnosti (Credium, eCredit a Triangl). Zároveň byly přepočítány dílčí indexy a zahrnuty změny, ke kterým se některé společnosti odhodlaly.

 

Cílem  Indexu predátorského úvěrování (IPU) je zpřehlednění trhu s nebankovními úvěry a půjčkami. Index vychází z analýzy největších společností, které nabízejí klientům úvěrové produkty a zahrnuje 5 základních parametrů:

a) Srozumitelnost – vyjádřena délkou smluvních podmínek a četností výskytu různých zkratek
b) Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy
c) Náklady na zpožděním se splácením o 30 dní v podobě sankcí
d) Cena produktu v případě řádného splácení
e) Využívání institutu rozhodčí doložky

 

Index - 1: Srozumitelnost

(vyjádřeno délkou smluvních podmínek ve znacích)

 

 

Index - 2: Cena produktu

(vyjádřeno celkovou sumou, kterou dlužník zaplatí nad rámec jistiny)

 

 

Index - 3: Sankční náklady

(vyjádřeno celkovou sumou, kterou dlužník zaplatí na sankcích)

 

Index - 4: Úroky z prodlení

(zohledněna úprava výše úroků z prodlení ve smluvních podmínkách)

 

 

Index - 5: Využívání institutu rozhočí doložky 

 

 

 

Index predátorského úvěrování

 

Změny

Během půl roku, který uběhl od prvního zveřejnění indexu došlo k několika změnám u 3 analyzovaných nebankovních společností. Jedná se o následující změny:

 

Home credit

- výrazné zkrácení smluvních podmínek, cca o 40%!
- zrušení smluvní pokuty ve výši 5% z celkové dlužné částky
- rozhodčí doložka jako samostatný článek
- kompletní přeformulování smluvních podmínek

 

Cetelem

- bylo upuštěno od úroků z prodlení nad rámec občanského zákoníku
- došlo k výraznému zvětšení písma

 

Provident

- od 1.1.2010 dochází ke zrušení rozhodčí doložky

 

Vyšlo v médiích:

Lidové noviny (8.12.2009)

Český rozhlas (8.12.2009)

Aktualně.cz (8.12.2009)

CT24 (8.12.2009) 

Dnes (9.12.2009)

Deníky Bohemina (9.12.2009) 

Ekonom (10.12.2009)