Dan Hůle: Podaří se omezit obchod s bídou?

 Česká republika se může pochlubit nejdražším systémem na vymáhání dluhů v celé Evropské unii. Spory mezi firmami s milionovými zisky a běžnými občany rozhodují rozhodci najatí těmito firmami, pro které každý spor představuje zakázku.

 

Kvůli devadesáti haléřům exekuce ve výši dvacet jedna tisíc? Dnes už by to bylo sice o něco méně, ale právě změna legislativy, která tento a miliony dalších případů umožňovala, poskytla podmínky pro obchod s bídou enormních rozměrů. Dnes už víme, že více než polovina všech nařízených exekucí se týká pohledávek nižších než deset tisíc korun a více než třetina všech exekucí má původ dokonce v pohledávkách nižších než pět tisíc korun! Do exekuce by se přitom měly dostávat především obtížně vymahatelné pohledávky. V praxi to jsou ale většinou bagatelní dluhy. Proč tomu tak je? 

 

Více na: denikreferendum.cz/clanek/18246-podari-se-omezit-obchod-s-bidou