Tomáš Němeček: Vymáháme 12 milionů zadarmo

Tomáš Neměček ještě jako novinář odmítl pracovat pro noviny vlastněné podnikatelem a politikem Andrejem Babišem a raději odešel do státního sektoru. Dnes tvoří polovinu pravního oddělení Psychiatrické léčebny v Bohnicích a udržuje v Česku neobvyklou praxi, kdy si instituce vymáhá dluhy sama, bez pomoci externí advokátní kanceláře. Bez advokátů ale v Česku znamená i bez nároků na jakoukoli i minimální úhradu nákladů. Co by v jeho práci změnila Novela občanského soudního řádu, která je právě ve Sněmovně?
 
 
 
Jaké dluhy pro Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích vymáháte?
 
Regulační poplatky nebo dluhy cizinců, kteří nebyli v době pobytu v ústavu pojištěni. Případně si sice sjednali pojištění u komerční zdravotní pojišťovny, ale nevšimli si poznámky drobným písmem ve smlouvě, že se nevztahuje na duševní choroby.
 
V jakých částkách se nejčastěji vymáhaný dluh pohybuje?
 
Je to většinou do bagatelní hranice – tedy do 10 000 korun.
 
Jak postupujete?
 
Pracujeme asi s nejohroženější skupinou lidí. Naši klienti jsou těsně nad čarou, co se týká svéprávnosti, příjmů i zařazení do společnosti. Zároveň se jedná asi o nejobtížnější dlužníky, např. mají dobrou vůli splácet, ale jsou téměř nezaměstnatelní, nebo třeba trpí tak silnými depresemi, že nejsou schopni vstát z postele. Takže se snažíme být vstřícní, a pokud možno, vždy dluh dotáhnout ke splátkovému kalendáři.
 
Kolik případů vymáhání řešíte?
 
Něco kolem 350 v objemu téměř 12 milionů korun.
 
Žaloby sepisujete vy. Jak dlouho taková práce trvá?
 
Pošleme doporučeně předžalobní výzvu, kolegyně má kolem toho nějaké telefonování, občas nahlédnu do zdravotní dokumentace, jestli tam není nějaký kontakt, který bychom mohli ještě použít, a vyplním formulář návrhu na platební rozkaz. 
 
Jak dlouho trvá vyplnit formulář návrhu na platební rozkaz?
 
Nevím to úplně přesně, ale myslím, že můj rekord za osmihodinovou pracovní dobu byl asi dvacet formulářů. Věřím, že v rámci několikačlenné advokátní kanceláře jich vyplníte mnohonásobně víc.
 
Dokázal byste vyčíslit náklady, které jsou s touto agendou spojené?
 
Můj přechůdce zkoušel soud požádat vždy o 200 korun na náklady. A soud jej vždy odmítl s tím, že se neopírá o žádný právní předpis. Dvě stovky mi přijdou vzhledem k popsané práci adekvátní – zaplatí se pošta, telefon i vyplnění formuláře.
 
Ve Sněmovně je právě návrh Novely občanského soudního řádu, který odměny advokátům z téměř 5000 snižuje na 600 až 900 korun. Navíc by na tyto odměny měli nárok všichni, nejen advokáti. Jak by případné přijetí této Novely ovlivnilo tuzemskou realitu vymáhání?
 
Myslím, že pro velké korporace s mnoha drobnými dlužníky - dopravní podniky, magistráty, ale i nemocnice - by to byla pobídka, aby vymáhali vlastními silami, bez advokátů. Zvlášť když je to dost jednoduchá formulářová žaloba.
 
Takže za těch 20 platebních rozkazů a předžalobních upomínek by dostala bohnická léčebna 12 tisíc korun.
 
Tak to by byl velmi štědrý a spravedlivý honorář. Spokojili bychom se i s menší částkou, protože samozřejmě někdy píšete něco tzv. přes kopírák. 
 
Vymáháte dluhy bývalých pacientů  vůči bohnické léčebně. Pomáháte ale pacientům i s jejich dluhy vůči jiným věřitelům?
 
S tím teď pomalu začínáme. Protože někteří naši klienti mají dluhy i vůči jiným zdravotnickým zařízením nebo dopravnímu podniku. A velká část nemocnic dnes postupuje opačným způsobem než bohnická léčebna – namísto vlastního právního oddělení, které by nedostávalo náhrady, si najímá externí advokátní firmy a dluh hned několikanásobně vyskočí. 
 
Co říkáte na argument, že pokud Novela občanského soudního řádu projde, jednotlivci se přestanou soudit o malé částky – např. o vrácení peněz za nákup vadných bot s prodejcem?
 
Pokud mi advokáti předloží svou evidenci, že většinu jejich agendy tvoří tyto malé spotřebitelské spory, pak  - až vložím prsty do ran tak uvěřím. Myslím si, že  takové spory se spíše nedějí. To, už musí být, aby šel člověk s botami k soudu, a nebo musí mít známeho ochotného advokáta, který to pro něj udělal jako kamaradskou službu. 
 
Dalším protiargumentem je, že pokud nad lidmi nebude bič vysokých nákladů, nebudou dluhy platit.
 
Ale náhrady pro advokáty nemají, co dělat s trestem, a nemají být trestem. To, že lidé mají strach z exekucí, a proto platí, je sice validní argument, ale není správné, aby odměny s nimi spojené  a náhrady několikanásobně přeskočily původní dluh. Můj předchůdce se rozhodl vymáhat 44 korun exekučně, dodnes, i když dlužník splácí exekutorovi, jsme těch 44 korun neviděli. Proč? Protože ještě nebyla splacena odměna exekutora.