DENÍK: Bagatelní tragédie

DENÍK IVANA HOFFMANA 

 

Poslanecká sněmovna se chystá napravit zákonem skandální praxi, kdy u nás právníci a exekutoři parazitují na lidském neštěstí. Řeč je hlavně o takzvaných bagatelních pohledávkách, kdy člověk dlužící stokoruny zaplatí kvůli nemorálně vysokým nákladům soudního řízení desetitisíce a je postižen likvidační exekucí. Problém nezvladatelné zadluženosti mábanální příčinu, kterou je snaha lichvářů obrat lidi o peníze a s tím související živnost právníků, kteří ve jménu práva a spravedlnosti zájmy lichvářů za štědrou odměnu hájí. 

Jak už to u nás chodí, snahu zatočit s dluhovým byznysem komplikuje skutečnost, že právníci nedovedou rozlišit, zda je dlužník nešťastnou obětí, anebo rafinovaným podvodníkem. 

Začte­li se člověk do diskuse právníků, polemizujících s předlohami zákonů, zmocní se ho záhy podezření, že smyslem práva není dobrat se spravedlnosti. Právo se odpoutalo od morálky a mravnosti, je provozováno mimo kategorie dobra a zla a nejraději slouží těm, kdo nejvíce zaplatí. Dobře je to patrné na advokátech, kteří se neštítí za úplatu hájit zjevně špatné lidi anebo poškozovat lidi zjevně nešťastné. Dluhový byznys, který si u nás před časem vylobovali advokáti, způsobil spoustu lidských tragédií a přinesl značné společenské škody, neboť řešení sociálních důsledků exekucí přišlo stát na miliardy. Je marné chtít po lidech, co ohýbají právo ke svému prospěchu, aby uhradili škodu, která vznikla kvůli jejich chamtivosti. Pokud jim ovšem záleží na společenské prestiži, mohli by se alespoň omluvit. Někteří za to, co napáchali, a ostatní za to, že zneužití práva mlčky přihlíželi. Neomluví­li se, budeme předpokládat, že v té lumpárně jeli společně. 

 

Ivan Hoffman

Denik.cz