TISKOVÁ ZPRÁVA: Nový Index etického úvěrování

Praha, 11. 12. 2012 - Člověk v tísni, o. p. s. již po čtyři roky sleduje pomocí Indexu etického úvěrování (dříve Index predátorského úvěrování) podmínky, za kterých poskytují nebankovní společnosti své spotřebitelské úvěry. V předvánoční době, kdy je poptávka po úvěrech největší, již tradičně přicházejí pracovníci organizace s jeho aktuální podobou. 

 

Index etického úvěrování představuje jednoduchý nástroj, který umožňuje přehledné srovnání jednotlivých úvěrových produktů. To kromě výše úroku zohledňuje především rizika, která dlužníka čekají ve chvíli, kdy se dostane do problémů se splácením. „Oproti loňsku došlo k zásadním změnám především ve způsobech, jakým společnosti vymáhají své pohledávky. Dá se říci, že největší nebankovní společnosti se stávají lídry v oblasti etického přístupu k dlužníkům,“ říká Daniel Hůle, autor analýzy. 

 

Společnost Provident se zavázala při vymáhání svých pohledávek nevyužívat externí advokáty, čímž dobrovolně přešla na tzv. britský (beznákladový) model. Cetelem tak postupuje u klientů, kteří se nenechají zastupovat oddlužovacími společnostmi, které dlužníkovu situaci jen zhoršují. Také Home Credit tuto praxi zavádí, v současnosti připravuje projekt, který umožní výše popsaný postup uplatňovat na většinu nového portfolia. Díky tomuto postupu se dlužníkům zbytečně nenavyšují jejich dluhy o odměny advokátů apod. „Je to možná překvapující, ale tři největší nebankovní společnosti určují etické trendy v přístupu ke svým dlužníkům. Chovají se mnohem etičtěji než například dopravní podniky, některé polostátní firmy jako je ČEZ distribuce či některé banky,“ uzavírá Daniel Hůle.

 

Pracovníci společnosti Člověk v tísni začali zkoumat smluvní podmínky nebankovních společností v roce 2008. Vycházeli ze zkušeností z terénu, kde jejich klienti velmi často čelí agresivním kampaním neseriozních úvěrových společností. Oproti loňsku není v indexu zařazena společnost Credium, která přestala nabízet hotovostní úvěry.

 

Kontaktní osoby: 

Danile Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, tel.: 774/510398

Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, tel.: 733/658749Index etického úvěrování
(platný od 11. 12. 2012)
 
 
Index etického úvěrování se skládá z devíti sledovaných parametrů:
Srozumitelnost smluvních podmínek
Přítomnost úroků z prodlení nad rámec zákonné úpravy
Náklady na jednu zpožděnou splátku v podobě sankcí
Cena produktu v případě řádného splácení
Využívání institutu rozhodčí doložky
Využívání zajišťovacích titulů jako je směnka, exekutorský zápis, dohoda o srážkách ze mzdy atd. (Klienta zbavují práva na spravedlivé posouzení situace.)
Úprava započítávání příchozích plateb (Parametr sleduje, zda jsou ze splátek nejdříve hrazeny sankce či jsou určeny na splátku jistiny.)
Náklady soudního, resp. rozhodčího řízení (Na základě závazného prohlášení sleduje, zda společnost při některém z typů řízení bude požadovat úhradu nákladů spojených s řízením dle vyhlášky 484/2000 Sb. o odměnách advokátů.)
Slučování žalob (Na základě závazného prohlášení sleduje praxi společností v oblasti vymáhání pohledávek po dlužníkovi.)