TISKOVÁ ZPRÁVA: Riziko případného stropu RPSN

Praha, 4.12.2012 – Odborníci z oblasti spotřebitelských financí z řad finančních institucí, veřejné správy a neziskových organizací sdružení v Platformě pro odpovědné finance se shodli na škodlivosti případného zavedení stropů pro RPSN u spotřebitelských úvěrů. Návrhy na zavedení stropů budou projednávány v těchto dnech jako pozměňovací návrhy k vládní novele zákona o spotřebitelském úvěru.

 

Platforma pro odpovědné finance vítá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, ale varuje před škodlivými pozměňovacími návrhy.

 

Podle členů platformy může mít zavedení stropů naopak negativní účinky „Stropy budou respektovat jen Ti, kteří již dnes postupují zcela eticky a podle zákona o spotřebitelském úvěru. Naopak zavedení nevhodné cenové regulace bude vyhánět méně bonitní  klienty od slušných posyktovatelů úvěrů, takže skončí bezbranní v rukou lichváře. Situace s předlužením se tak ve skutečnosti zhorší.“ řekl k problematice Daniel Hůle z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni, která se dlouhodobě otázkami neetických praktik na trhu spotřebitelských úvěrů zabývá.

 

K pádu do dluhové pasti přispívají predátorské praktiky, které nejsou založeny na výši úrokové sazby, ale na cíleném uvedení spotřebitele v omyl. Lichvář si ze stropů sazby RPSN nic dělat nebude, má spoustu možností jak takovou regulaci obejít.“uvedl Jan Matoušek z České bankovní asociace.

 

Finanční instituce i neziskové organizace se shodují na podpoře vládního návrhu novely. „Novelizace zákona o spotřebitelském úvěru z pera ministerstva financí vhodně reaguje na problematické praktiky drobných nebankovních poskytovatelů úvěrů a je správným krokem k ochraně práv spotřebitelů“ komentovala vládní novelu vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Novela například ruší možnost zajištění spotřebitelských úvěrů směnkami nebo zavádí pravidlo, že zajištění úvěru (například nemovitostí) nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k výši úvěru. 

 

Členové platformy namítají, že za návrhy na zavedení stropů nestojí žádná odborná diskuse, ani analýzy. Naopak zkušenosti z jiných států ukazují, že zavedení cenové regulace nijak problematiku lichvy nezměnilo. „Skutečnou cestou k odstranění lichevních praktik je důsledné využívání trestního řízení, konkrétně postihu trestného činu lichvy.“ řekl Jiří Pulz z České leasingové a finanční asociace. Platforma pro odpovědné finance proto připravuje metodickou pomoc obětem lichvy včetně spolupráce s policií a státním zastupitelstvím. 

 

Součástí diskuse odborníků z Platformy jsou i další náměty na zlepšení situace spotřebitelů. „ Rozsáhlý sektor drobných nebankovních poskytovatelů je dnes dohlížen Českou obchodní inspekcí  jen slabě. Přitom hlavní pomocí potenciálním obětem lichvy by bylo respektování stávající legislativy. Zavedení účinného dohledu by mělo být jednou z hlavních priorit.“ uzavřel David Šmejkal z obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni.

 

Platforma pro odpovědné finance“ byla založena v červnu 2012 a tvoří ji Česká bankovní asociace, Člověk v tísni, Poradna při finanční tísni, Kancelář finančního arbitra, Úřad vládní zmocněnkyně pro lidská práva a Česká leasingová a finanční asociace. Platforma slouží jako odborné pracovní společenství, které chce sehrávat aktivní úlohu mimo jiné při hledání řešení jednotlivých okruhů z oblasti predátorského úvěrování.

 

RPSN = roční procentní sazba nákladů. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru, přičemž tyto celkové náklady v sobě zahrnují veškeré náklady, včetně úroků, provizí, daní a veškerých dalších poplatků, které spotřebitel musí zaplatit v souvislosti se spotřebitelským úvěrem a které jsou věřiteli známy. Do celkových nákladů se započítávají i náklady související s doplňkovými službami spotřebitelského úvěru, zejména pojistné, pokud je uzavření smlouvy o poskytnutí doplňkové služby povinné pro získání spotřebitelského úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek.

 

Další informace obdržíte na adresách:

Daniel Hůle

Člověk v tísni, o.p.s.

+420 774 510 398

daniel.hule@clovekvtisni.cz

 

Jan Matoušek

Česká bankovní asociace

+420 224 422 080

matousek@czech-ba.cz

 

Monika Nedelková

Finanční arbitryně

+420 257 042 097

nedelkova@finarbitr.cz

 

Jiří Pulz

Česká leasingová a finanční asociace

+420 284 685 675

clfa@clfa.cz

 

Monika Šimůnková

vládní zmocněnkyně pro lidská práva

Úřad vlády ČR

+420 224 002 031

simunkova.monika@vlada.cz

 

David Šmejkal

Poradna při finanční tísni, o.p.s.

pondělní bezplatná poradenská linka 800 722 722

smejkal@financnitisen.cz