Tisková zpráva: INDEX ETICKÉHO ÚVĚROVÁNÍ

Praha, 7. 12. 2011 - Člověk v tísni, o. p. s. po tři roky sledoval pomocí Indexu predátorského úvěrování podmínky, za kterých poskytují nebankovní společnosti své spotřebitelské úvěry. Nyní autoři analýzy přichází, kromě další aktualizace, s jeho podstatným rozšířením. Nový index nese název INDEX ETICKÉHO ÚVĚROVÁNÍ a na sledované společnosti klade ještě větší nároky.

 

„Za dobu, po kterou situaci na trhu spotřebitelských úvěrů sledujeme, došlo k několika pozitivním změnám. Jedná se především o to, že největší sledované společnosti provedly zásadní změny ve využívání rozhodčích doložek,“ vysvětluje důvody změny názvu autor analýzy Daniel Hůle.  

 

Index etického úvěrování i nadále zachovává parametry, pomocí kterých jeho předchůdce porovnával rizikovost nabízených finančních produktů. Jedná se o srozumitelnost smluvních podmínek, výši nákladů vyplývající z nezaplacení jedné splátky, přítomnost úroků z prodlení, která přesahuje rámec zákonné úpravy, cenu produktu v případě řádného splácení a využívání rozhodčí doložky.

 

Nový Index etického úvěrování však nově sleduje další čtyři parametry:

 

Využívání zajišťovacích titulů jako je směnka, exekutorský zápis, dohoda o srážkách ze mzdy. 

U každé společnosti je hodnoceno, zda využívá zajišťovacích titulů, které klienta zbavují práva na spravedlivé posouzení situace.  V současnosti je využívají čtyři z osmi sledovaných společností.

 

Úprava započítávání příchozích plateb 

Zde sledujeme, zda společnost určuje, na co bude příchozí platba započítána. Pět společností z osmi stanovuje, že platby jsou nejdříve připisovány na sankce, úroky z prodlení, úroky z úvěru a až teprve poté na splátku jistiny. To zhoršuje postavení dlužníka, jelikož z dlužné jistiny jsou vypočítávány další sankce.

 

Náklady soudního, resp. rozhodčího řízení 

Na základě závazného prohlášení sledujeme, zda společnost při některém z typů řízení bude požadovat úhradu nákladů spojených s řízením dle vyhlášky 484/2000 Sb. o odměnách advokátů. Dnes tyto náhrady nepožadují pouze dvě společnosti z osmi.

 

Slučování žalob

Na základě závazného prohlášení sledujeme praxi společností v oblasti vymáhání pohledávek po dlužníkovi. Čtyři společnosti nám dodaly závazné prohlášení, že vymáhané pohledávky slučují, pokud je to právně možné, zbylé se nevyjádřily.

  

„Sloučením všech devíti menších indexů tak vznikl Index etického úvěrování, který v souhrnu porovnává rizikovost smluvních podmínek u jednotlivých produktů. Na rozdíl od svého předchůdce, který se zaměřoval na riziko vzniku předlužení a následný nárůst dluhu díky pokutám, nový index klade důraz i na třetí fázi procesu předlužení, kterou je oblast vymáhání pohledávky ze strany věřitele,“ vysvětluje Daniel Hůle, autor analýzy.

 

„Domníváme se, že doposud zveřejňovaný Index predátorského úvěrování přinesl řadu podstatných změn ve všech původních parametrech a perspektiva tohoto nástroje se tak do jisté míry vyčerpala,“ doplňuje Daniel Hůle. Během tří let existence Indexu predátorského úvěrování zkrátila většina sledovaných nebankovních poskytovatelů úvěrů své smluvní podmínky, popřípadě zvýšila jejich srozumitelnost. Mnoho společností také odstoupilo od využívání úroků z prodlení, snížilo sankce a především přistoupilo k podstatné změně ve využívání rozhodčích doložek.

 

Kromě společností Cofidis a Provident, které rozhodčí doložky nevyužívají, došlo ke změně u dvou největších poskytovatelů úvěrů, tedy u společností Cetelem a Home credit. Obě společnosti nově nabízejí možnost zvolit si řešení sporu před obecním soudem, respektive rozhodčí doložku vůbec nepodepsat. „Právě díky těmto změnám představujeme nový index, jehož ambice jsou větší a na společnosti kladou větší nároky,“ uzavírá Hůle.

  

Index etického úvěrování (platnost od 7. 12. 2011):

Poznámka: Čím vyšší hodnota tím lepší výsledek

 

Kontaktní osoby: 

Danile Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, tel.: 774/510398

Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, tel.: 733/658749