Komerční banka od 1.11.2010 přestává využívat rozhodčí doložky!

Komerční banka, a.s., (dále jen KB) od 1.11.2010  nevyužívá rozhodčí doložky pro řešení  sporů ze všech smluv o spotřebitelských úvěrech a smluv o osobních kreditních kartách, tj. u všech fyzických osob-nepodnikatelů. V těchto věcech se bude nadále obracet výhradně na soudy. Důvodem je především vývoj judikatury v této oblasti.

 

Jak je uvedeno výše, KB nevyužívá rozhodčí doložky ve výše uvedených smlouvách již od 1.11.2010. Po právně-formální stránce bude změna provedena k 29.3.2011 vynětím ustanovení o rozhodčích doložkách z Úvěrových podmínek pro fyzické osoby nepodnikatele a z Podmínek k osobním kreditním kartám (změny smluvních dokumentů totiž nelze realizovat ihned, ale je nutné dodržet příslušné lhůty a formu dané zákonem a VOP).