TISKOVÁ ZPRÁVA: Index transparentního úvěrování

Praha - Ve středu 7. dubna 2010 proběhne od 10 hodin v sídle OSN (náměstí Kinských 6, Praha 5) tisková konference, na které zástupci organizace Člověk v tísni, o. p. s. představí analýzu RPSN sazeb úvěrů, poskytovaných největšími bankovními domy v České republice. Cílem analýzy bylo zjistit, jak se uváděné sazby shodují s reálnými náklady na úvěr. Vznikl tak Index transparentního úvěrování, který navazuje na iniciativu Rozhodně ne! zaměřenou na omezení rozhodčích doložek a zvýšení transparentnosti smluv o spotřebitelských úvěrech (více na www.rozhodnene.cz).

 

„Základním principem našeho výzkumu je srovnání deklarované nákladnosti úvěrů s jejich skutečnou, komplexní nákladností. V praxi tedy šlo o srovnání různých konstrukcí sazeb RPSN. Pro naši analýzu jsme si vytvořili modelový případ, u něhož jsme vypočítali modelovou sazbu RPSN a porovnali jí s tím, co uvádějí jednotlivé banky,“ říká autor analýzy Daniel Hůle.

 

Výsledky analýzy ukázaly, že pouze jediná ze srovnávaných bank, započítává do deklarované sazby RPSN všechny náklady spojené s pořízením úvěru. Jedná se o Poštovní spořitelnu. Ostatní banky sice zákon neporušují, avšak pro zájemce o úvěr je odlišná praxe při výpočtu sazeb  RPSN u jednotlivých bank matoucí.  

 

„Naší snahou není očernit zkoumané společnosti, ale naopak poukázat na určitou nesrovnalost při uvádění sazeb RPSN. Chceme začít dialog, jehož smyslem je společně s bankovními domy zvýšit transparentnost při informování o jednotlivých úvěrových produktech.Věříme,  že transparentní výpočet sazby RPSN bude pro banky v konečném důsledku konkurenční výhoda, která jim může zlepšit jejich postavení na trhu bankovních úvěrů,“ doplňuje Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni.

 

Banky, u nichž byla sazba RPSN zkoumána, byly s analýzou dopředu seznámeny. „Všechny oslovené subjekty s námi navázaly kontakt a v současnosti probíhají první jednání. Více se dozvíte na tiskové konferenci,“ dodává Daniel Hůle.

 

Kontaktní osoby: Daniel Hůle, daniel.hule@clovekvtisni.cz, 774/510 398

                             Martin Kovalčík, martin.kovalcik@clovekvtisni.cz, 733/658 749

 

Základní údaje a výsledky analýzy (více se dozvíte na tiskové konferenci):

1. Modelový příklad:

- ženatý, bezdětný muž

- výše čistého měsíčního příjmu: 20.000 Kč

- zaměstnání na dobu neurčitou

- žádné další půjčky

- manželka zaměstnaná

- neúčelový úvěr

- požadovaná výše úvěru: 30.000 Kč

- délka splácení: 1 rok

 

2. Zařazené banky

- ČSOB

- Česká spořitelna

- GE money

- Komerční banka

- mBank

- Poštovní spořitelna

- Raiffeisen bank

- Unicredit bank

 

3. Výsledný graf:

- deklarovaná RPSN: sazba uváděná konkrétní bankou u produktu (v některých případech „od“)

- modelová RPSN: do konstrukce výpočtu jsme zahrnuli veškeré náklady spojené s čerpáním úvěru, tedy především se jedná o

> poplatek za vyřízení úvěru

> poplatek za vedení úvěru