Provident Financial již od 1.1.2010 nepoužívá rozhodčí doložku.

Společnost Provident Financial od 1.1.2010 přestává využívat ve všech smlouvách o půjčku institut rozhodčí doložky, který se stává stále častěji předmětem zájmu médií. K tomuto kroku se společnost narychlo rozhodla v důsledku existence Indexu predátorského úvěrování.